ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΝΑΣΤΡΙΩΝ ΩΣ ΗΓΕΤΙΔΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το ENGAGE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη του ρόλου των μεταναστριών ως κοινοτικοί ηγέτες ενσωμάτωσης.

Το κεντρικό στοιχείο της ιδέας του ENGAGE είναι η παροχή νέων αναλυτικών προγραμμάτων για την ενσωμάτωση και μιας σειράς ευέλικτων και προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών πόρων. Οι πόροι αυτοί θα βοηθήσουν τις γυναίκες μετανάστριες να γίνουν πρεσβευτές της ενσωμάτωσης και ηγέτες στις κοινότητές τους. Θα είναι επίσης χρήσιμες για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που έχουν την εντολή να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.